• قطع سهمیه نهاده دامداری‌های سنتی‌ در کبودراهنگ

    قطع سهمیه نهاده دامداری‌های سنتی‌ در کبودراهنگ

    ایسنا/همدان در روزهای سختی هستیم و دولت باید روستائیان، کشاورزان و دامداران را حمایت کند تا مشکلات آنها را مجبور به مهاجرت نکند. «درخواستم به عنوان دامدار این است که از مدیر جهادکشاورزی شهرستان کبودراهنگ سوال کنید چرا باید در اواسط زمستان نهاده های دامی را قطع کنند در حالیکه دامدار هر چه آذوقه داشته مصرف کرده و اکنون