کشف چگونگی سازماندهی اطلاعات معنایی در مغز

کشف چگونگی سازماندهی اطلاعات معنایی در مغز

ایسنا/اصفهان محققان دانشگاه کالیفرنیا، در مطالعه‌ای رابطه بین بازنمایی معنایی بصری و زبانی در مغز را بررسی کردند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که اطلاعات معنایی بصری و زبانی به‌عنوان نقشه‌ای یکپارچه در مغز سازمان‌دهی شده‌اند و این دو در امتداد مرز قشر بینایی به هم می‌رسند.

مغز انسان اطلاعات معنی‌دار را در مناطق و شبکه‌های مختلف ذخیره و سازماندهی می‌کند. در حالی که مطالعات گذشته علوم اعصاب، برخی از این شبکه‌ها را به طور عمیق مورد بررسی قرار داده بود، رابطه و تعاملات بین آنها هنوز کاملاً روشن نیست.

یافته‌های این مطالعه جدید در مجله Nature Neuroscience منتشر شد. یکی از محققان این مطالعه گفت: «یکی از زیرسیستم‌های مهم در مغز انسان، شبکه معنایی آمودال است که محتوای حافظه فعال و توجه فعلی را نشان می‌دهد. شبکه معنایی به عنوان رابطی بین جریان اطلاعات از سیستم‌های ادراکی و دانش ذخیره شده در حافظه بلند مدت عمل می‌کند. هدف مطالعه ما درک بهتر نحوه ورود اطلاعات ادراکی به شبکه معنایی آمودال بود».

این گروه دو آزمایش متفاوت را با یک گروه از شرکت کنندگان انجام دادند. در آزمایش اول، از شرکت کنندگان خواسته شد فیلم‌های صامت تماشا کنند، در حالی که در آزمایش دوم به داستان‌های شفاهی گوش می‌دادند.

برای بررسی اینکه چگونه مغز شرکت‌کنندگان اطلاعاتی را که به آنها ارائه می‌شود، نشان می‌دهد، محققان از تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی(fMRI)، یک رویکرد تصویربرداری شناخته‌شده که می‌تواند برای ترسیم الگوهای فعالیت مغز استفاده شود، استفاده کرده‌اند. آنها سپس داده‌هایی را که جمع‌آوری کرده بودند با استفاده از روش‌های مدل‌سازی محاسباتی با ابعاد بالا و وضوح بالا تجزیه و تحلیل کردند.

محققان در این مطالعه دریافتند که اطلاعات ادراکی از طریق یک‌سری کانال‌های موازی و از نظر معنایی انتخابی وارد شبکه معنایی آمودال می‌شود.

همانطور که پیش‌بینی می‌شد، اسکن‌های fMRI جمع‌آوری‌شده توسط این گروه نشان داد که در حالی که شرکت‌کنندگان فیلم‌های صامت را تماشا می‌کردند، شبکه خاصی از مناطق در قشر بینایی فعال شد. در حالی که آنها به داستان‌ها گوش می‌دادند، شبکه دیگری از نواحی قدامی قشر بینایی فعال شد.

محققان مشاهده کردند که الگوهای فعال‌سازی این دو شبکه عصبی متمایز در امتداد مرز قشر بینایی مطابقت دارند. به عبارت دیگر، مقوله‌های بصری که در یک طرف مرز (داخل قشر بینایی) نمایش داده می‌شدند، از نظر زبانی در طرف دیگر مرز نشان داده می‌شدند.

به طور کلی، یافته‌های جمع‌آوری‌شده توسط این تیم از محققان نشان می‌دهد که شبکه‌های معنایی بصری و زبانی در مغز به هم متصل شده‌اند و یک نقشه واحد را تشکیل می‌دهند. در آینده، این مشاهدات می‌تواند راه را برای تحقیقات جدید با هدف درک بهتر ارتباطات بین شبکه‌های معنایی مختلف مغز هموار کند.

منبع: medicalxpress

انتهای پیام

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *