• مناطق کم برخوردار تهران از سرانه مطلوب امکانات شهری فاصله گرفته‌اند

    مناطق کم برخوردار تهران از سرانه مطلوب امکانات شهری فاصله گرفته‌اند

    معاون اول دادستان تهران گفت: مناطق کم برخوردار یا ناسالم تهران از سرانه مطلوب امکانات شهری و خدمات اجتماعی فاصله گرفته‌اند. به گزارش ایسنا به نقل از روبط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، احمد رحمانیان در نشستی که با حضور دستگاه‌های ذی ربط در حوزه آسیب های اجتماعی پیرامون وضعیت برخی از مناطق تهران