• مشکل تاخیر در تردد کامیونهای تراتزیتی از مرز بازرگان رفع شد

    مشکل تاخیر در تردد کامیونهای تراتزیتی از مرز بازرگان رفع شد

    ایسنا/آذربایجان غربی فرماندار ماکو گفت: با تمهیدات اتخاذ شده ، ورود کامیون های ترانزیتی به کشور در حال عادی شدن و بازگشت به روال گذشته است. علی محمدی ایروانلو در گفت و گو با ایسنا با اشاره به مشکلات بوجود آمده در ورود کامیون های ترانزیتی از مرز ، با حضور در مرز بازرگان گفت : برودت