• عکس‌های جدید از لوح حسابداریِ ۴۹۰۰ ساله در ایران

    عکس‌های جدید از لوح حسابداریِ ۴۹۰۰ ساله در ایران

    تصاویر جدیدی از لوح تازه کشف‌شده «حسابداری» در شهر سوخته منتشر شد. این لوح که قدمت آن در حدود ۴۹۰۰ سال تخمین زده شده، به دوره آغاز عیلامی (ایلامی) در شهر سوخته نسبت داده شده است. به گزارش ایسنا، این لوح پس از ۵۰ سال کاوش در شهر سوخته به‌دست آمده است و یک سند

  • تصاویر جدید از کاوش‌های «شهر سوخته»

    تصاویر جدید از کاوش‌های «شهر سوخته»

    کاوش‌های «شهر سوخته» ادامه دارد. این نوزدهمین فصل از کاوش‌ها در دولت‌شهر پنج‌هزارساله است. باستان‌شناسان تا کنون موفق شده‌اند به اطلاعاتی از دوره‌های نخست استقرار در این شهر باستانی پیشرفته دست پیدا کنند. به گزارش ایسنا، پایگاه میراث جهانی شهر سوخته در جریان کاوش‌های فصل نوزدهم تصاویری را در صفحه رسمی این پایگاه به اشتراک