• عکس‌های جدید از لوح حسابداریِ ۴۹۰۰ ساله در ایران

    عکس‌های جدید از لوح حسابداریِ ۴۹۰۰ ساله در ایران

    تصاویر جدیدی از لوح تازه کشف‌شده «حسابداری» در شهر سوخته منتشر شد. این لوح که قدمت آن در حدود ۴۹۰۰ سال تخمین زده شده، به دوره آغاز عیلامی (ایلامی) در شهر سوخته نسبت داده شده است. به گزارش ایسنا، این لوح پس از ۵۰ سال کاوش در شهر سوخته به‌دست آمده است و یک سند