• توسعه فعالیت‌ انجمن‌های علمی دانشجویی به آینده تولید علم کمک می‌کند

    توسعه فعالیت‌ انجمن‌های علمی دانشجویی به آینده تولید علم کمک می‌کند

    مدیر روابط عمومی انجمن علمی دانشجویی مهندسی معدن دانشگاه کاشان می‌گوید هرچه دایره فعالیت انجمن‌های علمی افزایش پیدا کند و دانشجویان در دوران حضور در دانشگاه به علم و اطلاعات کافی دست پیدا کنند می‌توانند در آینده به تولید علم کمک‌های بیشتری داشته باشند. مهدی زائری در گفت‌وگو با باشگاه دانشجویان ایسنا، با بیان این