• رفع نم‌زدگی تکیه “معاون الملک” کرمانشاه به کجا رسید؟

    رفع نم‌زدگی تکیه “معاون الملک” کرمانشاه به کجا رسید؟

    ایسنا/کرمانشاه سالهاست که معضل نم زدگی دامن بنای باشکوه تکیه معاون الملک را گرفته است، معضلی که طی دهه‌های اخیر بویژه در فصل بارش آسیب هایی را به دیوارها و کاشی های منحصربفرد این گنجینه ارزشمند تاریخی وارد کرده است. باوجود اینکه این بنا از ابتدا در کنار رودخانه قدیمی آبشوران در خیابان حداد عادل کرمانشاه