• بازار اوراق قرضه طرح‌های افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را نمی‌پذیرد

    بازار اوراق قرضه طرح‌های افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را نمی‌پذیرد

    کمیته بازار آزاد فدرال به تازگی پیش‌بینی کرده است که در حال حاضر نرخ‌های یک شبه تا پایان سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ از صفر به ۱.۶۰ درصد و ۲.۱۰ درصد افزایش می‌یابد و معامله‌گران آن را با قیمت‌گذاری قراردادهای آتی یورو و دلار در نرخ‌های کوتاه‌مدت ۱.۵۰ درصد در هر دو تاریخ متفاوت می‌بینند. به